Επικοινωνία

Κέντρον Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Διεύθυνσις: τ.θ. 28192, Λευκωσία,

τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22389778,

διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.imkykkou.com.cy,

ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): kentromeleton@gmail.com