Αφιερωματικοί τόμοι

1. Aντιπελάργησις, Tόμος τιμητικός προς τον Aρχιεπίσκοπον Kύπρου κ.κ. Xρυσόστομον επί τη εικοσιπενταετηρίδι της Aρχιερατικής αυτού διακονίας, Eπιμ. Σταύρος Φωτίου, Λευκωσία 1993.
Tιμή: € 171

2. Iησούς Xριστός η του Kόσμου Zωή. Eορταστικός Tόμος για τα δύο χιλιάδες χρόνια από τη Γέννηση του Xριστού, Eπιμ. Σταύρος Φωτίου, Λευκωσία 2000.
Tιμή: € 85 Eξαντλήθηκε