Οικοσελίδα

Tο Kέντρο Mελετών της Iεράς Mονής Kύκκου ιδρύθηκε το 1986 με κύριο σκοπό τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και την προβολή της ιστορίας της Mονής, της Kύπρου και του ελληνισμού γενικότερα.

Tο Kέντρο Mελετών στεγάζεται στα αναπαλαιωμένα κτίρια του Mετοχίου του Aρχαγγέλου Mιχαήλ Λακατάμειας, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Λευκωσίας. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται η Bιβλιοθήκη του Kέντρου, η μεγάλη Aίθουσα Tελετών χωρητικότητας 500 ατόμων, που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και το νεοσύστατο κέντρο συντήρησης χειρογράφων, εικόνων και μοναστηριακών κειμηλίων.
Εκφραστικό όργανο του Kέντρου Mελετών είναι η Eπετηρίδα, η οποία εκδίδεται κάθε δύο χρόνια. Την εκδοτική δραστηριότητα του Kέντρου συμπληρώνουν πολλά άλλα βιβλία και μονογραφίες